Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Voordat u daadwerkelijk mag beginnen met bouwen, heeft uw plan al verschillende fases doorlopen. Dit begint vanzelfsprekend met het vrijblijvende, ori├źnterende gesprek waarin uw wensen en de mogelijkheden worden besproken. Na uw akkoord op de offerte volgen de hieronder omschreven fasen. Op uw offerte zijn te allen tijde de DNR 2011 van toepassing.

Toetsingsfase

Als eerste wordt er bij gemeentelijke instanties en rijksoverheden onderzocht of uw plan voldoet aan alle voorschriften van het bestemmingsplan, de milieuwetgeving en bijvoorbeeld monumentenzorg.

Ontwerpfase

Met uw idee en budget als uitgangspunt gaat 3 ontwerp- en tekenbureau aan de slag met een eerste ontwerp, het zogeheten voorlopig ontwerp of schetsontwerp. Pas wanneer uw plan hier helemaal naar wens is weergegeven, wordt het definitief ontwerp gemaakt. Het definitief ontwerp wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de welstandcommissie.

Omgevingsvergunning aanvragen

Nadat uw plan de goedkeuring van de welstandcommissie heeft verkregen, wordt de omgevingsvergunning voor u aangevraagd. In regel duurt het 8 weken voordat de vergunning wordt afgegeven, maar voor grote procedures bedraagt de termijn 26 weken.

Begroting en technische omschrijving

Wanneer de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven voor uw plan, kan 3 ontwerp- en tekenbureau een gedetailleerde technische werkomschrijving en een begroting van de te verwachten bouwkosten opstellen.

Inschakelen aannemer

Met definitieve bouwtekening, een omgevingsvergunning en eventueel een technische omschrijving en een begroting, kan er nu een aannemer ingeschakeld worden.
3 ontwerp- en tekenbureau vraagt, indien u dat wenst, bij een aantal aannemersbedrijven een offerte op, controleert deze en verstrekt in overleg met u de opdracht.

Bouw

De bouw kan nu beginnen! Wanneer de aannemer ook werktekeningen nodig heeft, dan vervaardigt 3 ontwerp- en tekenbureau deze. Het tijdens de bouwfase toezicht houden en directie voeren behoort ook tot de mogelijkheden.